Scroll Top

Multimodaal Brabant

de uitdaging

Voor de aanvoer, afvoer en doorvoer van goederen wordt onnodig veel gebruik gemaakt van traditioneel, individueel en eenzijdig wegtransport. Hierdoor worden maatschappelijke- en economische doelstellingen niet behaald. De opkomende doelstellingen rondom de CO2-uitstoot, de onderhoudsplannen van het dichtslibbende wegennet en tegelijkertijd een toenemende groei van het vrachtvolume, bevordert het zoeken naar én experimenteren met andere modaliteiten.

Toekomstbestendig transport waarbij innovatie en samenwerking samenkomen, wordt noodzaak om te kunnen blijven concurreren. Transport waarbij perfecte beschikbaarheid, samenwerkingsschaal, duurzaamheid en mobiliteit samengaan. LCB Multimodaal faciliteert en ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van gezamenlijke transportroutes waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van spoor, water en wegtransport.

de oplossing

Om het programma te ondersteunen heeft Argaleo de Digitwin “Atlas Multimodaal Brabant” ontwikkeld. Deze Atlas geeft een overzicht van alle joint corridors en locaties waar vervoerders gebruik kunnen maken van de gezamenlijke transportroutes. Daarnaast toont de Atlas de bereikte CO2 doelstellingen om inzicht te geven in de voordelen van het systeem. De gebruiker kan vanuit zijn locatie bepalen welke overslagterminal voor hem het beste te bereiken is om gebruik te maken van de joint corridors. En kan met een druk op de knop contact opnemen.

In deze Digitwin oplossingen worden onder andere de volgende inzichten gegevens:

  • Locaties van alle joint corridor routes
  • Locaties informatie van overslagterminals
  • Selectiemodule op basis van land bestemming
  • KPI dashboard met duurzaamheidsscores van het systeem

resultaat

De Digitwin ondersteunt het team van LCB Multimodaal bij de creatie van bewustzijn rondom het joint corridor programma en dus bij interne en externe communicatie. Daarnaast kunnen gebruikers zelf in een interactieve en digitale omgeving bepalen welke terminal het beste aansluit bij hun logistieke proces. Maar nog belangijker, hij kan bepalen hoe zijn duurzame prestaties verbeteren als hij deelneemt aan het programma.

Doordat bedrijven in transport, handel en industrie via de Digitwin met elkaar samenwerken en innoveren op Joint Corridors maken zij met elkaar een enorme impact. Ieder voor hun eigen bedrijfsresultaat en gezamenlijk voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Brabant en tot ver daarbuiten.

Frans van den Boomen, LCB-Themamanager Multimodaal

Over logistics community brabant

Logistics Community Brabant (LCB) brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. Daarbij zorgen ze voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit.

LCB Multimodaal faciliteert en ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van gezamenlijke transportroutes waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van spoor, water en wegtransport. LCB Multimodaal valt onder het landelijke programma ‘Joint Corridor Off-Road’ van de Topsector Logistiek.

Andere cases