Scroll Top

Dutch Cycling Intelligence

de uitdaging

Moderne steden staan voor een groot aantal uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en het milieu voor haar inwoners en bedrijven. Het aanleggen en verbeteren van fietsroutes, het invoeren en uitbreiden van logistieke hub’s waar goederen afgeleverd en opgehaald kunnen worden, het aanbieden van deelvoertuigen via ‘Mobility as a Service’; ontwikkelingen die allen bijdragen aan een leefbare stad. Nieuwe technologische innovaties en de toenemende vraag naar data-gedreven werken, vragen veel van de planologen, ondernemers en bedrijven in de stad.

de oplossing

LCB en Argaleo hebben in het programma Dutch Cycling Intelligence de Digital Twin ‘Atlas van de Bereikbare Stad’ ontwikkeld. Hierbij wordt data gevisualiseerd in een 3D kaart zodat in één oogopslag knelpunten en kansen voor de bereikbaarheid van de (binnen)stad in beeld worden gebracht. De Atlas bevat als basis alle beschikbare openbare publieke databronnen en kan aangevuld worden met private data. Met deze data kunnen van beleidsmatige vraagstukken concrete inzichten gemaakt worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loopafstand naar alle bushaltes in Noord-Brabant, de fietsbereikbaarheid van scholen of de druk van vrachtverkeer in de binnenstad.

In deze Digitwin oplossingen worden o.a. de volgende inzichten gegevens

  • Fiets -en loopbereikbaarheid van stations en bushaltes
  • Bereikbaarheid alle panden in Noord-Brabant
  • Fietsintensiteit op het netwerk
  • Fietssnelheid en vertraging op het netwerk

resultaat

De Atlas is een nieuwe tool voor de LCB-kennisinstellingen (Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences) om haar ontwikkelde kennis over logistiek en mobiliteit te verbinden aan de bereikbaarheidsvraagstukken van steden en provincies. Zo voegt het BUas-lectoraat Urban Intelligence kennis op het gebied van de fiets toe. Ook JADS (Jeronimus Bosch Academy for Digital Science) werkt mee in dit vernieuwende project. Deze samenwerking biedt volgens Joost de Kruijf als bedenker van de Atlas extra kansen door de integratie van de juiste data, gerelateerde kennis en innovaties.

Met een data-gedreven aanpak hebben we een beter inzicht gekregen in de kansen voor verbetering en uitbreiding van een hoogwaardig fietsnetwerk

Roger Heijltjes,  programmaleider ‘Fiets’ van de provincie Noord-Brabant

Over logistics community brabant

Logistics Community Brabant (LCB) brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. Daarbij zorgen ze voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit.

LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. LCB wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda.

Andere cases