Omgevingsserver: Data-as-a-service

Een Actuele, Betrouwbare en Complete Data-As-A-Service

Meer dan 125 verrijkte datasets uit tientallen landelijke bronnen

Meer dan 40 attributen op pandniveau

Gebruik in je eigen applicaties via o.a. WMS, WMTS, WFS of API, of

Digitwin: 3d Webviewer

Inzicht door overzicht

Bespaar 50% van je tijd

De datadienst Omgevingsserver is ontworpen om meer gemak met locatiedata te bieden, waardoor ruimtelijke informatie gemakkelijker en effectiever beschikbaar is. Op orde krijgen van (locatie)gegevens kost veel tijd. Specialisten spenderen honderden uren per jaar om data te sprokkelen die niet actueel, betrouwbaar en compleet blijkt te zijn. Door slechte filtering ontstaat informatie overload; door data niet goed te combineren ontbreekt inzicht; en door matige visualisaties ontbreekt het overzicht.

Smart cities
&
Digital Twins

Onze oplossingen en diensten dragen bij aan de verbetering van leefbaarheid in Nederland. Dat doen we door voor jou maatwerk-oplossingen te bouwen, in je eigen Digital Twin. Creëer inzicht in grote maatschappelijke thema’s zoals Smart Cities, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Energietransitie. Samen met jou ontwikkelen we applicaties die eindelijk het juiste inzicht geven. From data to value…