Scroll Top

Digital Twin oplossing voor Fietsbeleid

Fietsen wordt gezien als het duurzame alternatief voor de korte en middellange afstand. Om het fietsgebruik te verhogen investeert de Nederlandse overheid steeds meer in het fietsnetwerk en het gebruik van de fiets. Maar met welke investeringen wordt het beste resultaat bereikt? En hoe kun je die resultaten nou goed analyseren en delen? Met onze digital twin krijgt u alle relevante inzichten meteen in beeld.

Deze organisaties gingen je voor

onze digital twin biedt datagedreven inzicht in

Ons dashboard ondersteunt professionals door

Een gebruiksvriendelijke online fietsbeleidsinstrument

Koppeling aan het lokale dataplatform

Data-gedreven inzichten in prestatie fietsnetwerk 

Schaalbaar gebruik door toegang voor alle stakeholders

infrastructuur

 • Exact overzicht van fietspaden
 • Locaties van relevante objecten zoals VRI’s en drempels
 • Overzicht van relevante gebouwen/bestemmingen zoals stations, scholen en bedrijven.

bereikbaarheid

 • Fietsbereikbaarheid van belangrijke locaties zoals stations en scholen
 • Aantal (potentiële gebruikers (CBS gegevens) zoals aantal inwoners en leeftijdsopbouw
 • Informatie over aantal faciliteiten binnen een bepaalde reistijd

fietsnetwerk

 • Informatie over het gebruik van het fietsnetwerk
 • Overzicht knelpunten per gebied (wijk/buurt)
 • Inzicht in netwerksnelheden en -vertragingen

Fietsroutes

 • Interactieve herkomst/bestemming analyse per wegvak
 • routeplanner met snelste en kortste route
 • Interactieve routeanalyse in afstand, reistijd en omrijfactor

aantallen fietsers

 • Visualisatie van telpunten
 • Ontwikkeling van fietsgedrag op locatie
 • Trendanalyses fietsaantallen per locatie
BUAS200
Joost de Kruijf
Breda University of Applied Sciences
Programma Manager Dutch Cycling Intelligence

Het is mooi dat Nederlandse fietskennis en ontwikkelde inzichten worden gekoppeld binnen een toepassing als de Digital Twin, waardoor overheden direct inzicht krijgen in het daadwerkelijke fietsgebruik. Het biedt ook kansen op verdiepende beleidsvragen en kennisontwikkeling

pzh200
Ron Noortwijk
Provincie Zuid-Holland
Beleidsmedewerker fiets en ketenmobiliteit

Deze informatie helpt ons om alternatieve routes af te wegen en zo de meest effectieve verbeteringen te kiezen

brabant
Rogier Heijltjes
Provincie Noord Brabant
Programmaleider Fiets

Met een data-gedreven aanpak hebben we een beter inzicht gekregen in de kansen voor verbetering en uitbreiding van een hoogwaardig fietsnetwerk

Wil je meer informatie of een demonstratie van het dashboard?