Scroll Top

Living Lab Scheveningen

de uitdaging

De gemeente Den Haag ontwikkelt aan de kust van Scheveningen een Living Lab om te leren hoe digitalisering en technologische oplossingen kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en sociale opgaven van de stad. Zo leert de gemeente wat er nodig is voor slimme toepassingen om te kunnen slagen in een bestaande stedelijke context, hoe deze toepassingen nog beter kunnen aansluiten op de behoeften van bewoners en welke samenwerkingspartners hierbij betrokken moeten worden.

de oplossing

Een van deze technologische oplossingen is een Digitwin dashboard waarin (live) data wordt gevisualiseerd en kan worden geanalyseerd. Als eerste stap wordt gekeken naar voetgangersdata en fietsdata om, onder andere, te ondersteunen bij de beheersing van de piekdrukte

In deze Digitwin oplossing wordt onder andere de volgende inzichten gegeven:

  • Koppeling met 1600 telpunten voor fietsers
  • Real-time locatie van bussen, tram en treinen
  • Informatie over fietsnetwerk, fietspaden en fietsstallingen
  • Bereikbaarheidsanalyses van hotspots

resultaat

Binnen de gemeente Den Haag is inmiddels vanuit diverse gemeentelijke diensten interesse getoond om verschillende databronnen via de Digital Twin visueel inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, toezicht en handhaving en mobiliteit. Tegelijkertijd wil de gemeente in deze samenwerking ook verder onderzoeken hoe data vanuit verschillende bronnen via de Digital Twin ontsloten en gedeeld kunnen worden. Een voorbeeld is data uit de slimme geluidsensoren die nu in Scheveningen hangen. De Digital Twin kan hiermee op korte en lange termijn ondersteunen om inzicht te geven in maatschappelijke opgaven van de stad van morgen.

Het visualiseren van data in het dashboard van Argaleo helpt ons om op een eenvoudige manier data te analyseren en in een bredere stedelijke context te plaatsen. Tegelijkertijd stelt het ons steeds beter in staat om ook te kunnen anticiperen op maatschappelijke opgaven.

Yvette Entius, programmamanager Digitale Innovatie & Smart Cities

Andere cases