Scroll Top

Atlas Fietsbaar Utrecht

de uitdaging

Het aantal inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht groeit de komende jaren sterk. Om de provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren ze het gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt minder ruimte in dan de auto. Ze maken fietsen daarom aantrekkelijk en veilig: ze verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en kiezen voor innovaties die bijdragen aan gezond leven. Ook zorgen ze voor overstap-mogelijkheden bij het OV en voor voldoende fietsenstallingen. De fiets is belangrijk voor de economie. Fietsen draagt bij aan een betere bereikbaarheid, een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven.

de oplossing

Argaleo heeft in samenwerking met Breda University of Science (BUAS) de Atlas Fietsbaar Utrecht ontwikkeld. Hoe bereikbaar zijn scholen met de fiets? En op welke plek zou een fietstunnel het meest effectief zijn? Vragen waar fiets datadashboard Atlas Fietsbaar Utrecht antwoord op geeft. Atlas is een Digitwin omgeving met publiek openbare data in combinatie met fietsdata-analyses. Met de Atlas is het gebruik van de fiets in te zien, maar ook in mogelijke knelpunten zoals vertraging bij stoplichten. De tool is in opdracht van de provincie Utrecht ontwikkeld om datagedreven beleidsinformatie op een gebruiksvriendelijke en centrale manier beschikbaar te stellen.

Met de Atlas kunnen beleidsmakers, ondernemers en onderzoeksinstellingen meer gebruiksvriendelijke fietsinfrastructuur en – beleid ontwikkelen. De tool bevat een gedetailleerde 3D kaart van de provincie Utrecht met algemene informatie over de gebouwde omgeving en informatie over het fietsnetwerk, snelfietsroutes en bijvoorbeeld de fietsbereikbaarheid van belangrijke locaties.

Deze DigiTwin bevat onder andere de volgende inzichten:

  • Overzicht van fietsnetwerk en snelfietsroutes
  • Directheidsanalyses van scholen in de provincie
  • Een dynamische bereikbaarheidsanalyse voor de fiets
  • Analyse van kruisende stromen tussen auto en fiets

resultaat

Er is bij bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden in de regio Utrecht veel expertise en innovatieve kennis over fietsen aanwezig. Door samen te werken en kennis uit te wisselen via de Atlas stimuleren ze innovaties voor slim, duurzaam en veilig fietsen. Zo komt Utrecht steeds meer op de kaart als internationaal fiets kennis- en innovatiecentrum en is fietsinnovatie een exportproduct voor onze provincie.

Andere cases