Scroll Top

BN de Stem: “Digitale Tweeling heeft geen geheimen”

Bron: BN de Stem, Geert Nijland, 09-01-24. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs

Wat zijn de gevolgen van een wegafsluiting? Waar zijn de knelpunten als heel Rotterdam naar Breda afzakt voor de viering van de elfde van de elfde? Een paar vragen waar de nieuwe digitale versie van Breda antwoord op kan geven.

Op het stadskantoor is Breda als een van de eerste gemeenten in Nederland voorzichtig aan het experimenteren met deze digital twin van de stad, zoals het computermodel in jargon heet. Die ‘digitale tweeling’ van Breda maakt deel uit van de digitale atlas van Brabant die ontwikkeld is door onderzoeker Joost de Kruijf, in samenwerking met het bedrijf Argaleo.

Volgens De Kruif en Jeroen Steenbakkers van Argaleo is er bijna vier jaar gewerkt aan het project. ,,De digitale atlas verzamelt alle openbare informatie die over Brabant beschikbaar is. Denk aan het kadaster, de Kamer van Koophandel, gemeentelijke en provinciale bronnen. Ik heb mij echt weleens verbaasd over de hoeveelheid informatie die openbaar is”, zegt De Kruif.

Jeroen Steenbakkers (Argaleo) en Joost de Kruijf (LCB, BUas)
Jeroen Steenbakkers (Argaleo) en Joost de Kruijf (LCB, BUas). Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs

Alle informatie is met één klik op te roepen

Op het kantoor van Logistic Community Brabant (LCB) op de Breda University of Applied Sciences (BUas) toont De Kruijf wat er zoal mogelijk is met de digitale atlas. Hij schuift met de cursor over een groot scherm en tikt een willekeurige straat in de wijk Zandberg aan. ,,Kijk, elke boom is ingetekend en van alle huizen kun je zien wat het energielabel is. Je ziet in de wijk hoe het verkeer loopt en waar de knelpunten zijn.”

De Kruijf schuift verder op het scherm naar een bedrijventerrein en tikt op een willekeurig gebouw. In een overzichtelijk kader verschijnt allerlei informatie over het perceel en het betreffende bedrijf. De Kruijf: ,,Beleidsmakers op gemeentehuizen kunnen met deze atlas hun voordeel doen. Ze kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van verkeersmaatregelen virtueel inzichtelijk maken.”

Oneindige mogelijkheden

De gebruiksmogelijkheden van de digital twin zijn volgens LCB-manager ‘leefbare stad’ Ruud Weijmans oneindig. ,,De bereikbaarheid van vooral de binnensteden gaat de komende jaren met de emissievrije zones heel wat reuring geven. Vrachtwagens en bestelauto’s die op fossiele brandstoffen rijden, mogen vanaf 2025 de binnensteden, ook die van Breda, niet meer in. Dat heeft gevolgen voor de binnenstedelijke logistiek.”

,,En neem de vele bouwprojecten in en bij het Bredase stadscentrum: ook dat zorgt voor logistieke problemen, zoals Bredanaars maar al te goed weten. Met het digitale stadsmodel kun je deze problemen inzichtelijk maken en mogelijke oplossingen uitproberen.”

De gemeente Breda heeft de afgelopen twee jaar door middel van pilots ervaring opgedaan om zo meer te leren over de mogelijkheden die een digitale versie van de stad biedt en wat hiervoor nodig is. De pilots richtten zich op een aantal onderwerpen: fietsen, de aantrekkelijkheid en de drukte in de binnenstad en wateroverlast.

Met het digitale stadsmodel kun je problemen inzichtelijk maken en mogelijke oplossingen uitproberen

 

Ruud Weijmans, Logistic Community Brabant

Strooiroutes

Volgens de woordvoerder van de gemeente hebben de pilots uitgewezen dat de digitale versie van de stad een meerwaarde heeft voor het te voeren beleid. ,,De digital twin geeft namelijk inzichten die we vooraf niet hadden. Zo weten we nu beter waar fietsers rijden en waar fietsers lang moeten wachten bij verkeerslichten. Met deze inzichten kunnen we het fietsnetwerk verbeteren en waar mogelijk bijvoorbeeld strooiroutes aanpassen bij sneeuwval.”

Ook tijdens evenementen heeft de gemeente geëxperimenteerd met de digitale versie van de stad. ,,Op basis van onder meer tellingen door lasersensoren, de drukte in de parkeergarages, incidentlocaties en de locatie van geparkeerde deelscooters krijgen we nu beter zicht op de drukte in de stad”, zegt de woordvoerder.

Digitwin "Atlas Leefbare Stad" met een beeld van Breda
Digitwin "Atlas Leefbare Stad" met een beeld van Breda

Discussie

De grote vraag is nu voor wie de digitale atlas beschikbaar komt. Tijdens een presentatie van de ‘atlas’ bij de BUas bleek hoe groot de behoefte aan een dergelijke informatiebron is onder transporteurs. Zij staan te trappelen om er gebruik van te kunnen maken.

Maar zo eenvoudig is dat niet. Volgens Jeroen Steenbakkers en Joost de Kruijf zal er over elk onderdeel van de atlas een discussie nodig zijn over nut en noodzaak voor het beschikbaar maken van de informatie. Beleidsmakers lijken vooralsnog de enige te zijn die er zeker hun voordeel mee kunnen doen.

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!