Scroll Top

De toekomst van datagedreven binnensteden

De uitdagingen voor binnensteden worden steeds complexer. Dit vraagt ook iets van het binnenstadsmanagement van die steden. Zonder een goed beeld van deze binnenstedelijke dynamiek is het varen in de mist. Ruim drie jaar is Argaleo al op de markt met haar data-dashboard Digitwin. Digitwin biedt een groeiend overzicht van actuele, objectieve en datagestuurde informatie, vertaald in een toegankelijk dashboard. Hiermee kunnen partijen met elkaar besluiten nemen op basis van feiten en solide analyses. Geen kwetsbare momentopnames meer, maar een doorlopend inzicht in het functioneren van de binnenstad. Om de opgaves van de binnenstad nog beter te ondersteunen met slimme inzichten, heeft Argaleo de samenwerking gezocht met de binnenstadspecialisten Stefan van Aarle en Robin van der Helm.

Het aantrekkelijk houden van de binnenstad vraagt forse investeringen. Wat is de beste nieuwe functiemix? Hoe kenmerken de verschillende gebouwen zich? Waar worden nieuwe woningen gebouwd? Wat is het parkeergedrag? Hoe maken we de binnenstad op haalbare wijze autoluwer? Waar is ruimte voor vergroening? Hoe bewegen bezoekers zich door de stad? Het zijn vele vragen die spelen in de aansturing van binnensteden. Daarnaast kunnen de belangen in een binnenstad nog wel eens botsen en is bij dergelijke discussies niets zo lastig als het ontbreken van feiten. Waar hebben we het nou echt over met elkaar? Het antwoord op dergelijke vragen moet worden gevonden in een ‘fact based’ en ‘real time’ overzicht van alle relevante informatie. Hiermee kunnen, samen met alle stakeholders, de juiste besluiten worden genomen, sneller en goedkoper dan voorheen.

Voormalig wethouder Robin van der Helm werkt met zijn adviesbureau Van Der Helm Consultancy dagelijks aan de complexe transformatie van binnensteden. Hij zoekt al jaren naar een betere koppeling tussen zijn werk en de mogelijkheden van ‘data’. “In de transformatie van binnensteden is het belangrijk om te weten waarom je doet wat je doet. Voor je keuzes maakt in het herbestemmen van panden, het toevoegen van woningen of de bredere transformatie van een gebied, zul je eerst moeten weten waar je staat. Hoe bewegen bezoekers en bewoners zich door de stad, wat is de relatie tussen de verschillende gebieden, hoe wordt er gebruik gemaakt van de parkeervoorzieningen, welke ontwikkelingen zijn er zichtbaar in de vervoersmodaliteit van bezoekers en bewoners en wat toont een brede analyse van het binnenstedelijk vastgoed? Zonder dit inzicht kun je niet sturen.”

robin van der helm
Robin van der Helm

Van losse data naar integrale besluiten

Natuurlijk kan de centrumprofessional zelfstandig eigen bronnen verzamelen en interpreteren, maar een systeem waarin de data al aanwezig is en in samenhang wordt gepresenteerd heeft veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van winkels naar woningen. “Door de geleidelijke ontwikkeling van bezoekersstromen door de stad in kaart te hebben en houden, is het mogelijk om die transformatie op de juiste plek toe te passen en aan te sluiten bij de plannen voor de stad. Aanvullend is het bijvoorbeeld ook belangrijk om precies te weten wat het huidige parkeergedrag is en hoe een verandering van functie binnen die ruimte kan worden ingepast. Dit kan niet middels een éénmalige telling of analyse, maar vraagt om een doorlopende blik op aantallen en effecten.” aldus van der Helm.

Stefan van Aarle, eigenaar van StadsKracht en gespecialiseerd in thema’s als binnenstedelijke ontwikkeling, retail, transformatie en centrummanagement, licht toe: “Ik ondersteun en adviseer partijen door heel het land bij hun inzet op een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Waar het aan betrokkenheid en passie nooit ontbreekt, geldt dat helaas nog niet altijd voor slim datagebruik. Verouderde (externe) onderzoeken of sturing op aannames vormen nog te vaak de basis voor ingrijpende keuzes voor de toekomst. De uitdagingen waar binnensteden vandaag de dag voor staan vragen echter om harde (real time) cijfers en een integraal inzicht in het functioneren van het gehele centrum, evenals de verschillende gebieden en straten.”

Stefan van Aarle
Stefan van Aarle

Samenwerking met experts

Digitwin is een ideale tool voor binnenstadsmanagers die behoefte hebben aan betere informatie. Met de datagedreven inzichten in dit dashboard, monitort en verbetert de professional eenvoudig het binnenstadsbeleid. “Digitwin is een dashboard dat alle info integraal koppelt. Denk aan bezoekersaantallen, parkeerinformatie, weerinformatie en informatie over de gevestigde bedrijven in de stad. Daarnaast koop je bovendien tijd: vijf uur (zoek)werk kan nu in vijf minuten”. Aldus Yvonne van der Steijn, Business Developer Binnensteden bij Argaleo. “Ik merk in het veld dat men met enthousiasme reageert op het dashboard. De binnenstadsmanagers kunnen objectiever en op basis van actuele, betrouwbare data besluiten nemen. Dat helpt dus in de samenwerking met hun stakeholders en in het volgen van de koers naar vitale en bruisende centrumgebieden.”

In de samenwerking met van Aarle en van der Helm wordt Digitwin doorontwikkeld om continue meer relevante informatie in de juiste vorm beschikbaar te stellen, binnensteden te ondersteunen bij de adoptie van datagedreven monitoring van beleid, en uitdagingen te herkennen voor de binnensteden van morgen. De heren zien in hun werk nu al de effecten van het dashboard. De overtuiging dat het bouwen aan de toekomst van binnensteden vraagt om deze vorm van kennis en inzicht, maakt dat ze iedereen aanmoedigen en uitdagen om ook deze stap te maken. Laat eventuele beperkte ‘digitale vaardigheden’ geen belemmering zijn. Samen met Argaleo maken we de wereld van data ook toegankelijk voor professionals die zich iedere dag hard maken voor ‘hun’ binnenstad.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een demonstratie van het Digitwin dashboard voor binnensteden kun je contact op nemen met Yvonne van der Steijn – 06-25291215 –  yvonne@argaleo.com

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!