Scroll Top

Grootste knelpunten fietsnetwerk Nederland in kaart

Breda University of applied sciences heeft samen met het IT-bedrijf Argaleo een analyse gedaan van de vertragingen op het fietsnetwerk in Nederland. In de komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in infrastructuur voor de fiets om deze duurzame manier van verplaatsing te stimuleren. De analyse helpt wegbeheerders om een betere focus te krijgen op de verbeterpunten van het fietspaden-netwerk. De knelpunten zijn gevisualiseerd in een zogenaamd ‘digital twin’ data-dashboard.

Dagelijks gebruiken miljoenen mensen een fiets als onderdeel in het dagelijkse verplaatsingsgedrag. Daarnaast wordt de fiets beleidsmatig gezien als duurzame manier van verplaatsen op de korte en middellange afstand. Daarom wordt de komende jaren landelijk geïnvesteerd in de aanleg van fietsinfrastructuur en het stimuleren van het fietsgebruik. Om het meeste rendement te halen uit de investering is het van belang inzicht te hebben in de grootte en locatie van knelpunten op het fietsnetwerk.

Ben jij als wegbeheerder ook geïnteresseerd in de knelpunten van jouw regio?

Knelpunten in kaart

In het specifieke onderwerp van fietsvertragingen heeft de BUAS een systematiek ontwikkeld om fietsnetwerkvertragingen te bepalen op basis van GPS-fietsdata. Die inzichten spreken namelijk zelden voor zich, weet programmamanager van Dutch Cycling Intelligence Joost de Kruijf. “Iedere fietser is afhankelijk van de eigen spierkracht, zelfs bij gebruik van de elektrische fiets,” aldus De Kruijf.

“We zien dat er verschillen zijn tussen de voorkeurssnelheid van de individuele fietser ten opzichte van de daadwerkelijke snelheid. ”De crux zit hem vervolgens in de diversiteit aan factoren die impact hebben op deze snelheid. “Logischerwijs kan er vertraging ontstaan door verkeerslichten,” aldus De Kruijf. “Daarnaast kun je denken aan al dan geen drukke fietspaden en afleiding aan de kant van het fietspad. Zelfs het doel van de rit kan een factor zijn.”

Top 50 knelpunten Nijmegen

Gevisualiseerde inzichten gebaseerd op feiten

Naast de technisch inhoudelijke analyses speelt ook gebruiksgemak en de visualisatiekracht een belangrijke rol; een onmisbare schakel om van beleidsvraag naar relevant en bruikbaar inzicht te komen. Mede hierdoor is de visualisatie binnen de twin dashboards een krachtig middel in het in kaart krijgen van alle knelpunten van het Nederlandse fietsnetwerk.

Dankzij de tool kan de gebruiker op basis van de knelpunten de kortste en snelste route tussen verschillende locatie met elkaar vergelijken. “Het is bijvoorbeeld een fabel dat fietsers altijd de kortste route kiezen,” vertelt De Krijf. “Ook zaken als routebeleving, veiligheid en comfort spelen hierbij een grote rol.”

Analyse snelste fietsroute

Dutch Cycling Intelligence

Deze analyse is onderdeel van het Dutch Cycling Intelligence programma. In dit programma werken BUas en Argaleo samen met het rijk, provincies en gemeentes om op basis van relevante beleidsvragen nieuwe inzichten te creëren. De basisfilosofie in het programma is dat alle nieuwe onderzoeken, analyse en inzichten direct landelijk uit te voeren zodat alle wegbeheerders en andere belanghebbenden direct mee kunnen profiteren. Daarmee is deze knelpunt-analyse direct beschikbaar in een landelijk datadashboard, een zogenaamde digital twin. Met deze tool kan de gebruiker zelf locaties bepalen, die mogelijk verbeterd kunnen worden om uiteindelijk Nederland nog ‘fietsvriendelijker’ te maken.

“Je kunt pas echt vol rendement halen uit je investering als je precies weet wat er speelt,” zegt De Kruif. “Ik verwacht dan ook dat elke gemeente hiermee kijk krijgt op de vertragingen die fietsers daadwerkelijk ondervinden op hun route. Dit maakt op termijn ook heel inzichtelijk en meetbaar welke investeringen zich in duurzaamheid terugverdienen.”

Analyse kruispunt

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!