Scroll Top

Nieuw datadashboard voor binnenstedelijke opgaven Nederland

Nederlandse binnensteden hebben een zware taak: op meerdere fronten moet de binnenstad zichzelf opnieuw uitvinden, zo meldt onder meer VNG in een adviesrapport herstel van binnensteden en het trendrapport informatiesamenleving 2022. Hoe weet je welke aanpak werkt binnen thema’s als duurzaamheid, economie, vastgoed en mobiliteit, en hoe test je dit zo efficiënt mogelijk? Hoe zorg je dat data je niet overspoelt maar haal je wel precies boven water wat je nodig hebt? Argaleo biedt met een nieuw datadashboard voor binnensteden, een zogeheten digital twin, het antwoord op die vraag.

Van aannames naar directe inzichten

Voormalig gemeentelijk bestuurder Robin van der Helm kent het procesverloop binnen gemeentes als geen ander. “De grootste uitdaging is weten wanneer een keuze een goede keuze is. Van oudsher ging dat min of meer op gevoel. Wie ervaring had, wist te duiden wat zou kunnen helpen om bijvoorbeeld meer publiek naar bepaalde plaatsen te trekken. We vulden die informatie soms aan met data van analysebureaus die dan bijvoorbeeld passantentellingen deden. Duur, tijdrovend, en uiteindelijk belandden de uitgebreide rapportages ergens in het archief.”

Van der Helm schetst een situatie waarbij er in een winkelstraat of gebied sprake is van een terugloop van het aantal bezoekers. Een passantenstelling kan dit bevestigen, maar een constante herhaling is nodig om het effect van maatregelen te kunnen duiden. “In plaats van losse, kostbare tellingen biedt de Digital Twin een doorlopend inzicht in de bezoekersaantallen en het gedrag dat ze vertonen. Waar komen ze vandaan? Hoe bewegen ze door de stad? Op die manier schiet je niet met hagel, maar kun je maatregelen heel nauwgezet spiegelen aan het effect dat ze oproepen,” aldus Van de Helm.

Robin van der Helm, Voormalig bestuurder en binnenstadprofessional

Hij ziet veel meer in de Digital Twin-oplossing. “Je kunt gaan monitoren,” legt Van der Helm uit. “Wat zien we vanaf het moment dat de parkeertarieven daalden? Per dag zie je vervolgens letterlijk de passanten en de verkeersstromen op de kaart, en je kunt er ook voor kiezen om alleen de passanten te tonen die van x naar y lopen. Zo beperk je het tot alleen de informatie die voor je probleemstelling relevant is.”

Naar zijn idee brengt het zien van gegevens in een ‘digitale zusterstad’ alles tot leven. “Het is natuurlijk goedkoper en minder arbeidsintensief,” vult hij aan. “Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat het werkt. Je bent sneller en efficiënter met het bijstellen van wat voor oplossing dan ook. Blijkt er geen trendbreuk na het verlagen van de parkeertarieven? Dan kun je relatief kort erop al bekijken wat een andere oplossing kan zijn. Bovendien ben je met dit dashboard eindelijk af van dat bombardement aan data: je ziet wat voor jou relevant is. Meer niet.”

Inzicht in bezoekersstromen

Meer data, maar dan behapbaar

Er zijn in de loop der tijd veel losse oplossingen aangedragen voor het omgaan met de informatie-overvloed die voorhanden is. “We hebben absoluut geen gebrek aan data,” aldus Van der Helm. “Het probleem is vooral dat het bij platte en dan ook nog eens veelal gefragmenteerde gegevens blijft.” Hij schetst het probleem met huidige aanbieders: “Vaak richten die zich op één gegevensstroom, zoals bezoekersstromen, pandinformatie of klimaatgegevens. Dan heb je zo tien verschillende apps die elk informeren over andere thema’s, terwijl het combineren van alle data pas echt inzicht geeft.”

Binnen de digital twin komen de gegevens uit ruim 200 datasets samen, te filteren zodat alleen de thema’s inzichtelijk worden gemaakt die op dat moment belangrijk zijn voor degene die het 3D-dashboard gebruikt. Dit zijn buiten de genoemde bezoekersstromen ook de inzichten in thema’s als veiligheid, mobiliteit, vastgoed en duurzaamheid, elk als filter in te stellen. Het lijkt een oplossing waarbij innovatieve techniek de toekomstige binnenstad een stuk in de goede richting helpt: “Maar dan moeten gemeentes die kans ook echt grijpen.”

Overzicht van duurzaam vastgoed

Ben jij als binnenstad ook geinteresseerd in de mogelijkheden van een digital twin? Neem contact op

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!