Scroll Top

Verbeterd inzicht in veiligheid door digital twin Zeeland

De veiligheidsregio Zeeland ontwikkelt in samenwerking met de vijf zuidelijke veiligheidsregio’s een zogenaamde digital twin van Zeeland. In deze digitale kopie van de provincie, wordt data slim gekoppeld en geanalyseerd om inzicht te geven in de verschillende risico’s binnen het gebied. Zo ontstaat een ‘real time’ veiligheidsbeeld van de steden en dorpen in Zeeland. Hierdoor kunnen gevaren eerder in beeld worden gebracht en wordt de crisisbeheersing efficiënter. De tool ondersteunt de veiligheidsregio bij het adviseren van gemeenten over veiligheidsvraagstukken, bij het maken van plannen ter voorbereiding op het beheersen van crisissituaties, trainingen en oefeningen en bij het optreden tijdens incidenten.

Zuid6

De zes zuidelijke veiligheidsregio’s werken, binnen het samenwerkingsverband Zuid6, samen op onder andere het terrein van ICT innovaties. Door de enorme ontwikkeling die het gebruik van data en 3D beelden momenteel doormaakt, hebben deze regio’s gezamenlijk het initiatief opgepakt om deze digital twin te ontwikkelen voor tal van relevante inzichten op het terrein van veiligheid. Dit alles in 3D want daarin is de impact van een incident beter te beoordelen. Denk hierbij aan een brand in een kinderopvangcentrum op een locatie binnen hoogbouw.

Veiligheidsregio Zeeland als testgebied

De veiligheidsregio Zeeland heeft zich opgeworpen als testgebied. Hierin wordt samengewerkt met bedrijf Argaleo, door de toepassing van haar software platform genaamd Digitwin. Hierbij wordt aan de ene kant gekeken naar de informatiebehoefte van de verschillende processen binnen een veiligheidsregio. Aan de andere kant wordt de Digitwin als ‘voorkant’ van het regionale Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) getest. Het VIK is bedoeld als informatiebron voor professionals werkzaam op het terrein van de openbare orde en veiligheid bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Door met elkaar hetzelfde beeld op een calamiteit te hebben en deze informatie te delen via het VIK, wordt de samenwerking tussen deze ketenpartners gestimuleerd. Dat komt de veiligheid in een gebied ten goede.

‘Door de inzichten die we krijgen via de digital twin hebben we de omgeving van een incident veel beter in beeld. Dit helpt ons met het maken van de juiste maatregelen voor en tijdens een incident’. Al dus Pepijn de Smet (Projectleider en Informatiemanager bij de Veiligheidsregio Zeeland)

Locaties met veiligheidsindicatie

Concrete toepassing

Samen met de eindgebruiker worden er concrete toepassingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de zoektocht naar veilige locaties voor opvang van asielzoekers of het snel kunnen analyseren van de directe omgeving tijdens een brand. Een belangrijk concept dat op de tekentafel ligt is de ontwikkeling van een evacuatiemodule. Hierbij werkt de Veiligheidsregio Zeeland samen met Rijkswaterstaat. Vanuit deze module is het straks voor professionals mogelijk, om digitaal door te rekenen via welke routes mensen het meest efficiënt en effectief uit een gebied te halen zijn in geval van bijvoorbeeld een explosie of overstroming.

‘Het is belangrijk om af te komen van al die papieren evacuatieplannen. Het is in deze tijd ontzettend belangrijk om deze plannen, werkwijze en scenario’s makkelijk te kunnen delen met de verantwoordelijke bestuurders en de organisaties die maatregelen moeten uitvoeren zoals brandweer, politie, defensie en rijksoverheden. De Digitwin gaat ons hierbij enorm helpen’. Aldus, Marcel Matthijsse (Adviseur Crisisbeheersing bij de veiligheidsregio Zeeland)

Gebiedsanalyse

Opschaling

De tool wordt nu gebruikt en getest door de veiligheidsregio Zeeland. De bedoeling is om de resultaten mee te nemen en op te schalen naar de andere zuidelijke veiligheidsregio’s. Daarmee hopen deze regio’s als geheel een mooie stap te zetten naar een gedeelde informatievoorziening van hoge kwaliteit waarbij hetzelfde en goede veiligheidsbeeld zal helpen in het verbeteren van de samenwerking tussen de regio’s en met de ketenpartners.

Live informatie

Ben jij als veiligheidsregio ook geinteresseerd in de mogelijkheden van een digital twin?

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!