Scroll Top

Twee-derde van de Nederlanders woont binnen 15 minuten fietsen van station

In een onderzoek uitgevoerd door Breda University of Applied Sciences (BUas) blijkt dat 11,7 miljoen Nederlanders binnen 15 minuten fietsen van het station wonen. Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de fietsbereikbaarheid van alle gemeenten in Nederland. Juist nu is dat belangrijk omdat Nederland de komende jaren voor een grote woningbouwopgave staat. Als bij de planning van woningbouw niet wordt gekeken naar fietsbereikbaarheid lopen we achter de duurzaamheidsambitie op het gebied van mobiliteit aan. De resultaten van het onderzoek worden door BUas gepresenteerd in de Atlas Bereikbare Stad, een zogenaamde Digital Twin van Nederland.

Fietsbereikbaarheid centraal

In het onderzoek uitgevoerd door het BUas lectoraat Urban Intelligence is gekeken naar de fiets -en loopbereikbaarheid van treinstation, bushaltes en belangrijke locaties zoals stadscentra, scholen en winkelcentra. Het belang van lopen en fietsen voor een leefbare en bereikbare stad wordt al jaren onderkend. Toch blijft het concretiseren hiervan in het ruimtelijk beleid voor veel gemeenten een uitdaging. Daarom is het Bicycle Oriented Development (“BOD”) concept ontwikkeld.

Dit integrale data-gedreven planningsconcept brengt de huidige fietsbereikbaarheid van belangrijke bestemmingen in gemeenten gedetailleerd in kaart en maakt het mogelijk om toekomstscenario’s op te stellen. Hiermee kunnen de ruimtelijke ontwikkeling en het fietsbeleid in gemeenten beter op elkaar worden afgestemd. “Met BOD maken we de integrale benadering van ruimtelijke ontwikkeling en fietsbeleid expliciet”. Paul van de Coevering, Professor Urban Intelligence bij BUas.

Analyse en resultaten

Om de fietsbereikbaarheid van relevante bestemmingen in beeld te brengen is een belangrijke stap gezet door te werken met daadwerkelijke fietsreistijden uit GPS-data in plaats van hemelsbrede afstanden. Voor BOD zijn de fietsreistijden gebaseerd op de GPS -data uit de Nationale Fietstelweken. Opmerkelijk resultaat is dat gemiddeld twee derde van de Nederlanders binnen 15 fietsreistijd van een station woont. Van de provincies met meer dan een miljoen inwoners scoort Noord-Holland het hoogste met 77% en Noord-Brabant met 55% momenteel het minste. “Tegelijkertijd biedt de aanleg van snelfietsroutes potentie voor betere fietsbereikbaarheid in provincies als Noord-Brabant. Dit laat zien dat de fiets-trein combinatie nog veel potentie heeft in Nederland”. Joost de Kruijf, programmaleider Dutch Cycling Intelligence bij BUas.

Reistijd fiets van treinstations

Digitaal Dashboard

De resultaten van het onderzoek worden aan overheidsdiensten beschikbaar gesteld via een online digitaal 3D dashboard van heel Nederland, een Digitwin. Door de online 3D weergave is het mogelijk om tot op individueel pandniveau uitspraken te doen. Ook is het voor gebruikers eenvoudig om zich te oriënteren en met de analyses aan de slag te gaan. Deze digital twin is ontwikkeld door het bedrijf Argaleo.

Looptijd vanaf bushaltes

Landelijke ontwikkelingen

Door recente ontwikkelingen op het gebied van Talking Bikes, waarbij op landelijke schaal actuele GPS-data wordt ingewonnen, nemen de kansen voor invulling van BOD alleen maar toe de komende jaren. Vanuit het landelijke actieprogramma Tour de Force worden de kansen voor BOD onderschreven van de opgave voor fietsen in de stad en hoogwaardige (snel)fietsroutes. BUas hoopt met de ontwikkeling van BOD het landelijke data-gedreven fietsbeleid te versterken.

Aantal inwoners per metrohalte

Wil jij als (semi)overheidsdienst ook weten wat de bereikbaarheid van jouw stad of regio is?

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!