Scroll Top

Digitwin op geo-inspiratiedagen

Het Ministerie van BZK (DiS Geo en BRO), Kadaster/PDOK en Geonovum organiseren in 2021 vier geo-inspiratiedagen. Tijdens de geo-inspiratiedagen praten makers en gebruikers van (geo-)data je bij op actuele ontwikkelingen, inspireren ze met praktijkvoorbeelden, stippen ze aandachtspunten aan èn bieden ze gelegenheid om onderling weer even bij te praten. 

De eerste geo-inspiratiedag vindt plaats op 20 april. Tussen 13.00 tot 16.00 uur, word je in verschillende sessies bijgepraat over actuele ontwikkelingen. Waar wordt aan gewerkt? Hoe zetten verschillende organisaties digital twins in? Wat is er wel en niet mogelijk met digital twins. Hoe moeilijk is het eigenlijk om een digital twin te maken? En wat zijn de aandachtspunten?

Eén van de sessies is een presentatie van Sascha Hoogendoorn-Lanser, Director Mobility Innovation Centre Delft en Jeroen Steenbakkers van Argaleo over ontwikkeling van een digital twin van de TU Delft campus.

TU Delft Outdoor Crowd Management Digital Twin

Met de komst van de COVID-19 pandemie deed de anderhalvemetersamenleving zijn intrede. Als we langdurig dicht bij elkaar zijn verspreidt het coronavirus zich sneller. Hetzelfde geldt als we ons veel verplaatsen. Maar hoe weten we waar of wanneer het te druk is? Kunnen we deze drukte ook voorspellen? En wat kunnen we doen om verkeersstromen beter te spreiden? Dat onderzoeken we bij TU Delft op een bijzondere plek: onze eigen campus. Naast verschillende open databronnen over mobiliteit hebben we een speciaal privacy-veilig sensorsysteem geïnstalleerd, waarmee we data over de bewegingen van fietsers en voetgangers inwinnen. Alle data worden gevisualiseerd in het Campus Mobility Dashboard, een Digital Twin van de universiteitscampus.

De data kunnen op korte termijn gebruikt worden om het management van de campus te informeren over ontwikkelingen in de drukte op de campus, wat de kritische locaties zijn en in welke mate de anderhalve meter afstand haalbaar is. Dit soort inzichten kan op zeer uiteenlopende manieren van pas komen, zoals voor het indelen van collegeroosters, de invoering van eenrichtingsverkeer op fietspaden, om mensen te adviseren bepaalde (rustiger) routes te nemen, op een ander tijdstip te reizen of met een ander vervoermiddel. Het  sensornetwerk en de digital moeten in de toekomst uitgroeien tot een volwaardig Mobility Lab voor wetenschappelijk onderzoek.