Scroll Top

Vlaardingen start datagedreven pilot met Digitwin

De gemeente Vlaardingen gaat aan de slag met onze digital twin. In een digitale 3D kopie van de stad is data gekoppeld om inzichten te geven in de fysieke leefomgeving. Digitwin gaat in een pilot ondersteunen bij ontwikkelingen in de stad en het realiseren van de ambities zoals gedefinieerd in de toekomstvisie.

Vanuit de toekomstvisie 2020-2040 werkt de gemeente Vlaardingen aan een veilige en gezonde stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Het verduurzamen van woningen en het realiseren van een goede mix van bebouwing en groen, speelt hierbij een belangrijke rol. Verder wordt de komende tijd gewerkt aan een nog betere bereikbaarheid van voorzieningen. Het leefbaar houden van de stad  krijgt de nodige aandacht waarbij meer ruimte voor duurzame mobiliteit, als de fiets en het openbaar vervoer, als kans wordt gezien.

digital twin

‘Digitwin geeft ons dagelijks actueel zicht op de staat van de stad. De informatie wordt daarbij ontsloten in een 3D visualisatie en geeft een duidelijk overzicht. Dat helpt mijn collega’s de impact van maatregelen en beleid op de bebouwde omgeving beter te beoordelen. Deze manier van datagedreven werken ondersteunt ons bij het realiseren van de ambities uit onze toekomstvisie. De digital twin is een schaalbare oplossing waarin we onze eigen data veilig inzichtelijk maken en kunnen koppelen aan openbare databronnen’ zegt Paul Dekker, Strategisch adviseur en Projectleider bij de gemeente Vlaardingen:

informatie gestuurd werken

In de pilot met Vlaardingen kijkt Argaleo er naar uit om het informatie-gestuurd werken in 3D de komende tijd samen te optimaliseren en door te ontwikkelen.

Digitwin wordt op dit moment gebruikt door grote steden, veiligheidsregio’s en provincies. Met Vlaardingen als nieuwe partner zien we dat de technologie ook geschikt en toegankelijk is voor middelgrote gemeentes met digitale ambities” al dus Michel ten Brummelhuis, Projectleider bij Argaleo.

Digitwin geeft ons dagelijks een actueel zicht op de staat van de stad.

Paul Dekker, Strategisch adviseur en Projectleider bij de gemeente Vlaardingen:

Digitwin voor jouw gemeente

Ben jij als gemeente ook benieuwd wat een digital twin voor jou kan betekenen?

meer nieuws