3D digital twins van Nederland

Argaleo ontwikkelt 3D Digital Twins van steden en gebieden. We visualiseren openbare en eigen data in een 3D web viewer. Met deze Digital Twin ben je eindelijk in staat maatschappelijke thema’s inzichtelijk te maken, te voorspellen en te delen. Het is dé oplossing voor online inzicht in openbare ruimte, mobiliteit, energietransitie, vastgoed en veel meer. Onze 3D Digital Twin is een combinatie van de data-dienst Omgevingsserver met onze 3D webviewer DigiTwin.

Omgevingsserver: Data-as-a-service

Een Actuele, Betrouwbare en Complete Data-As-A-Service

Meer dan 125 verrijkte datasets uit tientallen landelijke bronnen

Meer dan 40 attributen op pandniveau

Gebruik in je eigen applicaties via o.a. WMS, WMTS, WFS of API, of

Digitwin: 3d Webviewer

De snelste online 3D viewer beschikbaar

Eenvoudig in gebruik

Ook te koppelen aan je eigen databronnen

Smart cities
&
Digital Twins

Onze oplossingen en diensten dragen bij aan de verbetering van leefbaarheid in Nederland. Dat doen we door voor jou maatwerk-oplossingen te bouwen, in je eigen Digital Twin. Creëer inzicht in grote maatschappelijke thema’s zoals Smart Cities, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Energietransitie. Samen met jou ontwikkelen we applicaties die eindelijk het juiste inzicht geven. From data to value…