Scroll Top

Online inzicht in ‘corona-capaciteit’ van horeca en terrassen

Vanaf 1 juni mogen de horeca en terrassen weer open. Met de anderhalve meter regel is dit een grote uitdaging voor zowel ondernemers als handhavers. Argaleo heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld. De online tool geeft inzicht in de locatie van horecapanden, oppervlakte van de terrassen en een inschatting van de ‘corona-capaciteit’.

Met de keuze om de terrassen weer te openen zal er een toename zijn van publiek in de stad. Daarnaast moeten horecaondernemers maatregelen treffen om te voldoen aan de anderhalve meter regel. Een grote uitdaging voor uitbaters, maar ook voor de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor openbare ruimte en veiligheid. Waar zitten de horecapanden? Hoe verhouden deze panden zich tot andere publieke locaties? Hoeveel ruimte is er überhaupt voor een terras? Deze vragen worden beantwoord door onze nieuwe tool.

social distance tool

Twee weken geleden hebben wij de zogenaamde ‘social distance tool’ ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan de autoriteiten. Het geeft inzicht in de capaciteit van de buitenruimte, waarbij het rekening houdt met de anderhalve meter regel. Inmiddels wordt de tool door verschillende veiligheidsregio’s en gemeentes toegepast. Nu is daar de mogelijkheid aan toegevoegd om de capaciteit van de vele terrassen objectief inzichtelijk te maken.

Data uit openbare bronnen

De tool is beschikbaar in een digitale 3D kaart van Nederland, een zogenaamde Digital Twin. De informatie in de Digital Twin is verzameld uit vele openbare bronnen. Dit levert een actueel en exact beeld op van elke omgeving en locatie. Denk aan voetpaden, pleinen, parken maar ook gebouwen en de functie hiervan. Zoals de bijeenkomstfunctie die geldt voor de horeca. In samenwerking met de autoriteiten wordt de tool doorontwikkeld om nog beter inzicht te bieden in de effecten van de anderhalve meter samenleving.

Populatie (kleur) van horecapanden in Amsterdam

Informatie horecapand