Scroll Top

Meer inzicht in het gebruik van de fiets met Atlas Fietsbaar Utrecht

Hoe bereikbaar zijn scholen in de provincie Utrecht met de fiets? En op welke plek zou een fietstunnel het meest effectief zijn? Vragen waar dashboard Atlas Fietsbaar Utrecht, dat vanaf nu beschikbaar is, antwoord op kan geven. De Atlas is een digitale omgeving met publiek openbare data in combinatie met fietsbereikbaarheidsanalyses. Met de Atlas is het gebruik van de fiets in te zien, maar ook mogelijke knelpunten in het fietsnetwerk, zoals vertraging bij verkeerslichten. De tool is in opdracht van de provincie Utrecht door Breda University of Science (BUAS) en Argaleo ontwikkeld om datagedreven beleidsinformatie op een gebruiksvriendelijke en centrale manier beschikbaar te stellen.

Met de Atlas kunnen beleidsmakers, ondernemers en onderzoeksinstellingen meer gebruiksvriendelijke fietsinfrastructuur en –beleid ontwikkelen. De tool bevat een gedetailleerde 3D Digitwin kaart van de provincie Utrecht met algemene informatie over de gebouwde omgeving en informatie over het fietsnetwerk, snelfietsroutes en bijvoorbeeld de fietsbereikbaarheid van belangrijke locaties.

Samen ontwikkelen

De Atlas is blijvend in ontwikkeling. In een learning community wordt datagedreven fietskennis ontwikkeld en gedeeld met andere regio’s. Om zo gezamenlijk op (inter)nationaal niveau kennis te ontwikkelen, te borgen en te delen.

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!