Scroll Top

U.D.I. Digital City Program van start

Digital Twinning voor complexe stedelijke vraagstukken

Het Digital City Program is het eerste programma van het Urban Development Initiative (UDI) dat in samenwerking met circa 20 partners uit bedrijfsleven waaronder Argaleo, overheid en onderwijs op 5 februari van start gaat. Het programma richt zich op digitale oplossingen voor integrale en duurzame stedelijke planning via digital twinning en virtual reality. In een digital twin wordt de fysieke stad digitaal nagebouwd. Mogelijke ingrepen in de echte omgeving kunnen dan eerst digitaal worden ontworpen om te testen wat de effecten zijn. Dit soort beleidsondersteunende instrumenten helpt om complexe stedelijke vraagstukken integraal inzichtelijk te maken

Het vormt daardoor een goed instrument voor co-creatie en besluitvorming in de samenwerking binnen overheidsinstellingen en in de afstemming met haar partners, maar draagt nadrukkelijk ook bij aan het verbeteren van inwonerparticipatie. Deze werkwijze scheelt tijd en geld en leidt tot meer draagvlak voor de te maken keuzes. Projecten als Eindhoven Internationale Knoop XL en Brainport Smart District fungeren als showcases waarin digitale oplossingen toegepast worden. Samen met de partners en andere geïnteresseerde partijen wordt het programma het komende half jaar verder uitgewerkt, waarna het rond de zomer van 2021 gelanceerd wordt en de uitvoeringsfase start.

Urban Development Initiative

De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond, Brainport Development en de TU/e samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft, heeft als ambitie om in de regio integrale en innovatieve antwoorden te bieden op complexe stedelijke vraagstukken. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven nu en in de toekomst. Door op een aantal thema’s samen te werken met een groot aantal andere partijen uit het bedrijfsleven en de (semi-) publieke sector ontstaan ecosystemen met een grote innovatiekracht. Zo kunnen innovatieve oplossingen in de regio sneller en efficiënter ontwikkeld worden, om vervolgens op te schalen.