Scroll Top

Social distance

Berekening oppervlakte social distance

Om te bepalen hoeveel personen er ongeveer in een gebied “passen” is het totale oppervlakte van het geselecteerde gebied gedeeld door de vereiste oppervlakte per persoon. Vereist betekent hier: geen overlap met een ander persoon binnen 1,5 meter afstand. Belangrijke aanname is dat er wordt gerekend vanaf het middelpunt van de persoon. Dus het lichaam zelf is niet meegenomen in de 1,5 meter. Om de benodigde oppervlakte van een persoon in de applicatie te berekenen zijn twee methodes toegepast: vierkant en zeshoek. Beide methodes worden hieronder toegelicht.

Let op: Dit is een theoretische benadering van de maximum capaciteit. In werkelijkheid zal er rekening gehouden moeten worden met de beweging van mensen en afrondingsverschillen. Dat is ook de reden dat je in de applicatie als optie zelf een onderlinge afstand kunt ingeven. Dit om eventueel een marge te creëren die rekening houdt met bovenstaande aspecten.

Vierkant benadering

In deze methode is de aanname dat personen in een vierkant staan ten opzichte van elkaar, zie bijgevoegd plaatje. Met deze benadering heeft elk persoon 1,5m x 1,5m = 2,25m² tot zijn beschikking.

Zeshoek benadering

In deze methode is de aanname gedaan dat personen in een driehoek staan ten opzichte van elkaar, zie bijgevoegd plaatje. Met deze benadering heeft elk persoon een zeshoek tot zijn beschikking. Voor de berekening van een regelmatige zeshoek is de volgende formule gebruikt:

Hier is gelijk aan 2 x tan(30°) * 0.75 ≈ 0.866m

Oppervlakte A is dan afgerond 1.95m²

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de gebruikte methodes. Neem gerust contact met ons op.