Scroll Top

Alkmaar zet in op data voor beter inzicht in regio

Hart van Noord-Holland, Alkmaars Bolwerk en Ondernemend Alkmaar versterken hun positie in het aanpakken van regionale uitdagingen door een strategische samenwerking aan te gaan met het geavanceerde data-platform Digitwin. Het platform biedt de mogelijkheid om datagestuurd maatschappelijk inzicht in een regio of stad te verkrijgen. Vraagstukken met betrekking tot leegstand en mobiliteit kunnen hiermee worden aangepakt en ook het segmenteren op basis van bezoekersprofielen wordt verbeterd.

Andere interessante mogelijkheden die het platform biedt zijn weerkoppeling, waarmee de invloed van het weer op de drukte in de gemeente wordt gemeten, en het monitoren van de toegankelijkheid in de binnenstad. Melanie Goudsblom, adjunct-directeur Hart van Noord-Holland is enthousiast over de samenwerking: ‘’Het stelt ons in staat om diverse aspecten in kaart te brengen, zoals passantenstromen, bereikbaarheid en het type bezoekers aan de gemeente. Zeer waardevolle informatie waarop wij onze strategieën kunnen bepalen en de regio nog aantrekkelijker kunnen maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven. Op basis van de herkomstdata kan heel doelgericht marketing worden ingezet, specifiek voor deze doelgroepen.’’

digitaal platform Digitwin Alkmaar
digitaal platform Digitwin Alkmaar

Door onder andere die passantendata, bijbehorende verblijfstijden en vervoerswijzen in kaart te brengen kunnen er gedetailleerde bezoekersprofielen worden opgesteld waarop ingespeeld en geadviseerd wordt ter verbetering van de gemeente op allerlei vlakken. Eén van die vlakken, de leegstand in het centrum van Alkmaar en dan met name op de Laat, is al langere tijd een doorn in het oog van Björn Mulder die zelf pandeigenaar en winkelier is en als voorzitter optreedt namens Alkmaars Bolwerk. Hij ziet de toekomst van Alkmaar centrum positief in. ‘’Met behulp van de door Argaleo verkregen data en inzichten kunnen we bijvoorbeeld voor ieder deelgebied in Alkmaar profielen maken van het soort bezoekers die hier voornamelijk komen. Op basis daarvan kan gekozen worden voor winkels die goed aansluiten op de behoeften van deze doelgroepen’’, aldus Mulder. Het verkrijgen van deze inzichten richt zich momenteel op de gemeente Alkmaar, met de wens om deze uit te breiden naar andere gebieden in de regio.

Wil jij ook meer grip op de binnenstad met data?

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!