Scroll Top

Digitale atlas geeft inzicht in bereikbaarheid Brabant

Moderne steden staan voor een groot aantal uitdagingen bij het verbeteren van de economische bereikbaarheid voor haar werkgevers, het milieu en de leefbaarheid voor de inwoners en bezoekers. Logistics Community Brabant en Argaleo hebben samen de Atlas Bereikbare stad ontwikkeld. In een digitaal 3D dashboard krijgen overheden, vervoermaatschappijen én ondernemers inzicht in de bereikbaarheid van vandaag en de mogelijkheden voor morgen.

Steden en provincies staan voor een aantal uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid. Denk aan het verbeteren en aanleggen van fietsroutes, MaaS (Mobility as a Service), elektrificatie van het wagenpark en logistieke hubs. Met de opkomst van technologische innovaties en de toenemende vraag naar data-gedreven werken, concentreren veel partijen zich op de uitdagingen rondom dataverzameling, -opslag en governance.

Van data naar inzicht

LCB en Argaleo kiezen voor een alternatieve aanpak, waarbij juist de vertaling van data naar gewenste informatie, inzichten en kennis centraal staat. De Atlas bevat als basis alle beschikbare openbare databronnen, gecombineerd in een digitale 3D omgeving. Daarnaast worden er van beleidsmatige vraagstukken concrete inzichten gemaakt. Bijvoorbeeld de loopafstand naar alle bushaltes in Noord-Brabant of de fietsbereikbaarheid van scholen. “Met een data-gedreven aanpak hebben we een beter inzicht gekregen in de kansen voor verbetering en uitbreiding van een hoogwaardig fietsnetwerk”, aldus Rogier Heijltjes als programmaleider Fiets van de provincie Noord-Brabant. De Atlas wordt ter kennismaking en kennisdeling beschikbaar gesteld aan overheden, vervoermaatschappijen en ondernemers met als doel om een learning community te bouwen.

Fietsbereikbaarheid treinstations Noord-Brabant

Innovatie in de “triple helix”

De Atlas Bereikbare Stad is volgens LCB het nieuwe podium voor de verbonden kennisinstellingen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences (BUas) om haar ontwikkelde kennis te verbinden aan de bereikbaarheidsvraagstukken van steden en provincies. Naast de inhoudelijke kennis op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling, wordt ook samengewerkt met JADS (Jeronimus Bosch Academy for Digital Science). Deze samenwerking biedt volgens Joost de Kruijf als bedenker van de Atlas extra kansen door de integratie van de juiste data gerelateerde kennis en innovaties.

De samenwerking met Argaleo is onmisbaar in de totstandkoming van de Atlas Leefbare Stad. Argaleo werkt met andere organisaties samen die het nut van de 3D datavisualisaties zien en hun kennis hierin willen etaleren. Over uitdagingen als intellectueel eigendom is Jeroen Steenbakkers van Argaleo ook duidelijk: “de enige manier dat partijen kennis en data willen delen, is dat deze bij de rechtmatige eigenaar blijft”.

Looptijd bushalte Rosmalen

Uitbreiding Atlas

De komende periode worden nog een aantal interessante toevoegingen gedaan aan de Atlas Bereikbare Stad en specifiek op het gebied van de fiets vanuit het BUas lectoraat Urban Intelligence. Zoals de fietsnetwerkprestatie met aantallen fietsers, snelheden, vertragingen en routekwaliteit op basis van tel- en floating fietsdata. Daarmee hoopt LCB met haar kennispartners naast de nationale ook het internationale community learning te ontwikkelen op het gebied van de Bereikbare Stad. Doordat steeds meer partijen deelnemen wordt de kracht van de Atlas alleen maar groter.

Bereikbaarheid kantoren Eindhoven

“Met een data-gedreven aanpak hebben we een beter inzicht gekregen in de kansen voor verbetering en uitbreiding van een hoogwaardig fietsnetwerk”

Roger Heijltjes als programmaleider Fiets van de provincie Noord-Brabant.