Omgevingsserver

Data-As-A-Service

Omgevingsserver biedt gemak en meerwaarde als de meest actuele, betrouwbare en complete bron voor unieke locatiegegevens in Nederland. Omgevingsserver is de cloud-gebaseerde datadienst. In moderne termen: “Data-As-A-service”. Omgevingsserver is een online digitaal ‘loket’ voor locatie-gebaseerde data binnen Nederland. Omgevingsserver gaat uit van de beste databronnen van de Nederlandse overheid. Deze worden doorlopend gecombineerd, verrijkt, geactualiseerd en gevisualiseerd. Zo ontstaat direct bruikbare locatiedata voor een zeer breed scala aan toepassingen. Deze verrijkte data is in het algemeen nergens anders zo “hapklaar” te vinden.

Meer gemak met locatiedata

Omgevingsserver is ontworpen om meer gemak met locatiedata te bieden, waardoor ruimtelijke informatie gemakkelijker en effectiever dan voorheen gebruikt kan worden. Het op orde krijgen en houden van (locatie)gegevens behoort voor veel toepassingsgebieden vaak tot de verborgen kosten. Vele medewerkers spenderen honderden uren per jaar om data te sprokkelen die lang niet altijd actueel, betrouwbaar en compleet blijkt te zijn. Bovendien wordt de data niet optimaal benut. Door slechte filtering ontstaat informatie “overload”. Door data niet goed te combineren ontbreekt inzicht. Middels matige visualisaties ontbreekt het overzicht.

Databronnen

Omgevingsserver gaat uit van de beste ruimtelijke open databronnen die de Nederlandse overheid biedt. Gegevens uit het stelsel van basisregistraties, zoals de Adressen en Gebouwen, het Handelsregister, de kadastrale percelen en de (grootschalige) topografie. Omgevingsserver maakt daarnaast gebruik van open overheidsdata. Denk aan het Landelijk Register Kinderopvang; CBS demografische data; de Risicokaart; het Register Rijksmonumenten; Ruimtelijke plannen; de Energielabels van woningen; het Antenne-register en vele andere bronnen.

Verwerking & verrijking

Samengevat: haal de brondata naar binnen, verrijk de data, en zet die gereed. Omgevingsserver haalt hiertoe periodiek de actuele brondata binnen en gaat die data vervolgens slim combineren en verrijken. De omgevingsserver ‘engine’ is sterk geoptimaliseerd voor deze data processing en wordt continu verbeterd.

Unieke Datahub

De resulterende Omgevingsserver data-hub bevat een grote collectie datasets die nergens anders in Nederland van deze kwaliteit te vinden zijn. Hiermee is een databron beschikbaar die werknemers honderden uren per jaar aan onbetrouwbaar sprokkelwerk kunnen besparen. Naarmate meer data beschikbaar komt en andere maatschappelijke thema’s aan relevantie winnen, weerspiegelt de Omgevingsserver data-hub deze ontwikkelingen.

Managed Data Services

De managed data services dragen zorg voor prettige ontsluiting van de data hub. Omgevingsserver zet robuuste open source technieken in om de data op verscheidene wijzen op een goed beveiligde en flexibele manier ter beschikking te stellen. Dit zowel als kaartbeelden en als datasets:

  • Kaartbeelden: als WMS, WMTS, TMS, 3D vector tiles, 2D OpenLayers.
  • Datasets (tabellen met data): als WFS (Web Feature Service, OGC standaard); via een REST API; en verder in specifieke bestandsformaten zoals .OBJ (voor geografische objecten), of als CSV / Excel tabellen.

> 125 Unieke Datasets

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

NHR

Handelsregister

AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

LRK

Landelijk Register Kinderopvang

BRT

Basisregistratie Topografie

BRK

Basisregistratie Kadaster

CBS

Demografische wijk- en buurtdata

RRGS

Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen, uit Risicokaart

imro

Ruimtelijkeplannen.nl (o.a. bestemmingsplannen)

woz

Waardering Onroerende Zaken

ndw

Nationale Databank Wegverkeer

RCE

Register Cultureel Erfgoed

AR

Antenneregister

RHD

RWS Hydrografische data

EL

Energielabels

NS

Live treinposities

OS

OpenStreetMap wegennet

Voor een complete lijst