Scroll Top

KennisKring Digital Twins

digital twins: kansen voor mobiliteit, logistiek, circulariteit en covid-19

In samenwerking met Ruimteschepper KennisKring organiseert Argaleo een inspiratiesessie waarin vooraanstaande partijen vertellen over de innovatieve toepassing van Digital Twins. De opmars van Digital Twins is nog maar net begonnen en velen met ons zullen nu al versteld staan van de mogelijkheden. Extra interessant om deze eens vanuit geheel andere invalshoek te bekijken dan het Geo/3D/BIM perspectief. In deze sessie komen onderstaande gebruikers en thema’s aan bod, wel vanuit dezelfde principes. Waarmee en waardoor zijn zij verrast? Wat is de vraag en wat levert de twin benadering op?

Dinsdag 17 November

13.30 uur tot 15:15 uur

Online

Smart Mobility Dashboard

Sascha Hoogendoorn-Lanser, Director Mobility Innovation Centre Delft

Met de komst van de COVID-19 pandemie deed de anderhalvemetersamenleving zijn intrede. Als we langdurig dicht bij elkaar zijn verspreidt het coronavirus zich sneller. Hetzelfde geldt als we ons veel verplaatsen. Maar hoe weten we waar of wanneer het te druk is? Kunnen we deze drukte ook voorspellen? En wat kunnen we doen om verkeersstromen beter te spreiden? Dat onderzoeken we bij TU Delft op een bijzondere plek: onze eigen campus. Naast verschillende open databronnen over mobiliteit hebben we een speciaal privacy-veilig sensorsysteem geïnstalleerd, waarmee we data over de bewegingen van fietsers en voetgangers inwinnen. Alle data worden gevisualiseerd in het Campus Mobility Dashboard, een Digital Twin van de universiteitscampus.

De data kunnen op korte termijn gebruikt worden om het management van de campus te informeren over ontwikkelingen in de drukte op de campus, wat de kritische locaties zijn en in welke mate de anderhalve meter afstand haalbaar is. Dit soort inzichten kan op zeer uiteenlopende manieren van pas komen, zoals voor het indelen van collegeroosters, de invoering van eenrichtingsverkeer op fietspaden, om mensen te adviseren bepaalde (rustiger) routes te nemen, op een ander tijdstip te reizen of met een ander vervoermiddel. Het  sensornetwerk en de digital moeten in de toekomst uitgroeien tot een volwaardig Mobility Lab voor wetenschappelijk onderzoek.

Atlas Leefbare en bereikbare stad

Joost de Kruijf, Programmamanager Leefbare Stad

De moderne stad kenmerkt zich door het streven naar een perfecte balans tussen economische bereikbaarheid, een milieuvriendelijke en leefbare stad voor haar bewoners en bezoekers. Hoe interessant deze ambitie op vaak strategisch klinkt, gaat het er in de praktijk om juist de uitdagingen ook vorm te kunnen geven. De Logistics Community Brabant heeft in een Digital Twin het concept digitale Atlas ontwikkeld om invulling te geven aan de dialoog tussen beleidsmakers en ondernemers, waarbij ook de kennis van onderzoeksinstellingen wordt geactiveerd. Juist de combinatie tussen openbare publieke, verrijkte bereikbaarheidsdata en private data maken het mogelijk een actueel inzicht te creëren van de stad van vandaag om daarmee dialoog over de stad van morgen te starten. Tijdens de presentatie gaat Joost in op de ideeën achter de Atlas, de praktische uitwerkingen die de Atlas inmiddels gekregen heeft en de verkenning van de vragen van morgen.

circulariteit in kaart

Jim Teunizen, partner bij Alba Concepts

Het klimaat verandert, met alle gevolgen van dien. Het is tijd om daar een stokje voor te steken en om gezamenlijk met stevige ambitie klimaatverandering aan te pakken. De Circulaire Economie is een gedachtegoed dat de aanpak van dit probleem tastbaar en uitvoerbaar maakt. Jim, partner bij Alba Concepts, neemt u mee in zijn verhaal met praktische ervaringen en inspirerende vergezichten. Data en Digital Twins ziet hij daarin als hét middel om met ambitie te sturen op circulariteit in de gebouwde omgeving.

LET OP: we gaan tot maximaal 100 online deelnemers.