Scroll Top

Bundeling van logistieke data in Digital Twin

Het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant is in de eerste helft van 2020 voortvarend begonnen om invulling te geven aan haar ontwikkelagenda. Het bereikbaar maken van Eindhoven voor logistieke dienstverleners staat hierin hoog genoteerd. Om deze doelstelling te bereiken wordt momenteel GPS-data van Jan de Rijk Automotive geïmplementeerd in de Digitale Atlas van Logistics Community Brabant en Argaleo. Resultaten uit de Digitale Atlas zijn een mooi vertrekpunt voor een data-gedreven dialoog tussen de logistieke branche, de Brabantse wegbeheerders en de LCB-kernpartners. 

bron: BusinessInBrabant.nl

bron: BusinessInBrabant.nl