Scroll Top

Digital Twins op Nederland Digitaal 2020

Let op. Onderstaand evenement is uitgesteld in verband met COVID-19. Meer informatie volgt. 

Argaleo brengt de Digital Twin naar de conferentie Nederland Digital 2020. De grootste conferentie van Nederland op het gebied van digitalisering. Tijdens de 4-daagse conferentie werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid. Het kabinet is initiatiefnemer van de conferentie. De conferentie vindt plaats in de Martiniplaza in Groningen van 16 t/m 19 maart.

Innovatiemarkt

Op de innovatiemarkt demonstreert Argaleo de 3D Digital Twin van Nederland. Een digitale kopie van Nederland in een 3D webapplicatie maakt overheidsdata overzichtelijk en helpt inzicht te krijgen in maatschappelijke thema’s. De oplossing voor de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Sneak Preview “Atlas Leefbare Stad”

Daarnaast presenteert Argaleo een sneak preview van de Digital Twin “Atlas Leefbare Stad”. Deze is ontwikkeld in samenwerking met Logistics Community Brabant (LCB). LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences.

De moderne stad staat voor een aantal uitdagingen op het gebied van stedelijke economische bereikbaarheid, sociale leefbaarheid en de impact op het milieu. De Atlas Leefbare stad is ontwikkeld om meer inzichten te bieden in het spanningsveld tussen de beschikbare ruimte, de personen- en goederenmobiliteit.

Deze Digital Twin wordt gevoed met nieuwe inzichten vanuit een permanent interactie tussen wetenschap, ondernemers en overheid. Voorbeelden van wat uw op de Atlas kan vinden:

  • Bereikbaarheid OV-stations
  • Leefbaarheid scores op pandniveau
  • Milieuzones en logistieke functies

Ben je nu al geïnteresseerd? Of wil je een afspraak op de conferentie inplannen?

Fietsbereikbaarheid Tilburg

Gebouwfuncties Eindhoven