Scroll Top

Mini-Congres: van IoT naar Slim Samenleven

Let op. Onderstaand evenement is uitgesteld in verband met COVID-19. Meer informatie volgt. 

Het platform Economie & Ruimte organiseert samen met Rabobank en Argaleo het mini-congres “Smart City; van IoT naar Slim Samenleven”. Verschillende sprekers vertellen hoe big data, geo data, AI en IoT ons helpen bij thema’s als wonen, mobiliteit, energietransitie, circulariteit en zelfredzaamheid. In een plenair gedeelte afgewisseld met verschillende workshops brengen we koplopers van bedrijven, onderwijs en overheid samen om een slimmere en gezonde Smart City omgeving tot stand te brengen met meer impact voor de burgers. 

stedelijke vraagstukken

U bent op 7 april a.s. van harte welkom om ons Mini-congres bij te wonen over actuele stedelijke vraagstukken:

 • Dringen op het gebruik van de ruimte en ruimtelijke inrichting;
 • Leefbare en gezonde stad;
 • Energietransitie;
 • Circulair bouwen.

We signaleren:

 • Een tekort aan woningbouwlocaties door achterblijven van woningbouwprogramma’s en de mis match van type woningen breken ons steeds meer op. Te weinig woningen geschikt voor langer zelfstandig thuis wonen, de roep om het bejaardenhuis klinkt steeds harder, veel te weinig betaalbare woningen voor starters.
 • Dat mensen worden aangespoord gezonder te leven maar dan hebben we wel een gezonde stad nodig die uitnodigt tot wandelen en recreëren dicht bij huis.
 • Van het gas af is makkelijker gezegd dan gedaan. De energietransitie gaat verder dan zonnepanelen en windmolens plaatsen. Hoe ziet het briljante business model er uit van de energietransitie en waar gaan we beginnen?
 • Nederland circulair in 2050. De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties , overheden, vakbonden, financiële instellingen en  andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050 en hoe ver zijn we met circulair bouwen?

Tijdens deze ochtend wordt u verteld hoe slimme data bovenstaande vraagstukken inzichtelijk maakt.

Vooraanstaande sprekers

We bieden een programma met een plenair gedeelte en thematische workshops met vooraanstaande sprekers, zoals:

 • Geert van der Heijden, Rabobank
 • Eric van Dijk, Provincie Utrecht 
 • Jim Teunizen, Alba Concepts
 • Monique Egenberger, Tsavo
 • Jeroen Steenbakkers, Argaleo

7 April 2020

09:30 uur tot 13:00 uur (inloop vanaf 09:15 uur en inclusief eenvoudig broodjeslunch)

Rabobank Nederland, Fellenoord 17 te Eindhoven. Vier minuten lopen vanaf Centraal Station Eindhoven